Chính sách sử dụng

Xin chào mừng đến với IDIQR.COM

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra. IDIQR.COM có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này với bất cứ lý do nào.

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản. Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, ... hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website này

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website: https://idiqr.com này và hệ thống website thuộc quyền sở hữu của IDIQR.COM và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của IDIQR.COM

Các nhãn hiệu, biểu tượng của IDIQR.COM đã đăng ký hoặc đang trong quá trình nghiên cứu duyệt bảo hộ theo Luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Hạn chế sử dụng

IDIQR.COM không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website vào một trong những việc sau:

Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Bảo mật thông tin

IDIQR.COM cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ trên Website của IDIQR.COM và không tiết lộ cho bên thứ ba. Ngoài ra, IDIQR.COM sẽ ký thêm thỏa thuận bảo mật thông tin riêng đối với Bạn nhằm đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

Đảm bảo dịch vụ

IDIQR.COM và các nhân viên của IDIQR.COM cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng. Website này và các Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở cố gắng tối đa trong khả năng được pháp luật và quy định lao động hiện hành cho phép. IDIQR.COM cố gắng hết sức bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, IDIQR.COM sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

Điều khoản đối với khách hàng sử dụng dịch vụ email & sms

IDIQR.COM chỉ cung cấp dịch vụ cho thuê phần mềm gửi tin nhắn marketing và email marketing. Quý khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung tin nhắn (SMS) và nội dung Email.

Nội dung tin nhắn (SMS) và email không được chứa thông điệp chống phá nhà nước Việt nam, không được vi phạm thuần phong mỹ tục, không được gửi các nội dung chứa thông điệp mang tính chất lừa đảo để trục lợi.

Đối với các khách hàng khiếu nại không muốn nhận tin nhắn (SMS) và email quảng cáo giới thiệu sản phẩm thì cần phải được loại bỏ ra khỏi danh sách gửi

IDIQR.COM có quyền ngừng và hủy tin nhắn (SMS) hoặc email gửi của quý khách và ngừng cung cấp dịch vụ nếu phát hiện vi phạm điều khoản trên.

Bằng cách đăng ký và sử dụng dịch vụ tại IDIQR.COM Quý khách đã đồng ý cam kết "Điều khoản với khách hàng sử dụng dịch vụ". Mọi nội dung vi phạm điều khoản này IDIQR.COM không chịu trách nhiệm và quý khách phải tự chịu trách nhiệm pháp luật.

Điều khoản loại trừ

IDIQR.COM sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của IDIQR.COM.

IDIQR.COM rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách.

GIẢI PHÁP VÀ IN ẤN TEM ĐIỆN TỬ IDIQR

Tem bảo hành và xác thực điện tử 24/7
Hotline: 0969.533.889

App Doanh nghiệp IDIQR

eventix event landing page eventix event landing page

App Khách tiêu dùng IQRCHECK

eventix event landing page eventix event landing page

X

Drop us your message